ร่วมลงนามถวายพระพร

 

 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักการศึกษา
SMART School
สำนักงาน สสส.
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค้นหาด้วย google
 
 
 
 
 
 

  

 
     
 
 
   
 
28-29 ส.ค.57
นิทรรศการวิชาการ บูรณาการ การเรียนรู้สู่อาเซียน
8-12 ก.ย.57
สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1
15-19 ก.ย.57
ส่งข้อสอบปลายภาค
1ุ6 ก.ย.57
ตัวแทนครูนำนักเรียนรับทุนมูลนิธิโรงเรียนวัดทองใน เวลา 09.00 น. รับเสด็จทูลกระหม่อมฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เวลา 16.00 น.
24 ก.ย.57
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอุดมศรี  ประสงส์ชัย
25-29 ก.ย.57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
29-30 ก.ย.57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ุ6
10 ต.ค.57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
11 ต.ค.57
ปิดภาคเรียนที่ 1
     
     
 
   
 

นิทรรศการวิชาการ
บูรณาการการเรียนรู้สู่อาเซียน
28-29 สิงหาคม 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
"๘๕ พรรษา เทิดไท้มหาราชา"
สอบธรรมศึกษา สนามหลวง
ณ สนามสอบวัดยาง พระอารามหลวง
กิจกรรมวันลอยกระทง
โครงงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
มุทิตาคารวะ ครูวิเคตร  เวชวิทยา
 
     
     
     

 

นางศรีประเสริฐ ศรีนิล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


 
แผนที่การเดินทาง
โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิต)   สำนักงานเขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร
435 ซอยอ่อนนุช 3   ถนนสุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250  โทร 0-2331-1071  แฟกซ์ 0-2331-1071
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : wattai_sc@hotmail.com